Den er ikke fastlagt endnu

Hermed indkaldelse til Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Banebisserne.

Dagsordenen